Credits: 5

Schedule: 09.01.2020 - 29.05.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän kurssin jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa lukuisista luokista koostuvan itsenäisen olio-ohjelman. Ymmärrät ja osaat hyödyntää olio-ohjelmoinnin kehittyneempiä ominaisuuksia kuten perintää monipuolisesti. Ymmärrät suunnittelussa ja toteutuksessa tekemiesi valintojen vaikutuksen sekä ohjelman toimintaan että ohjelmointiprosessiin, erityisesti ohjelman jatkokehitykseen. Osaat perustella ja dokumentoida ohjelmointiprosessissa tekemäsi keskeiset valintasi. Osaat hyödyntää yksikkötestausta ohjelmoinnissa ja käyttää integroitua kehitysympäristöä. Tunnet rinnakkaisohjelmoinnin perusideat ja osaat soveltaa näitä yksinkertaisissa tapauksissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oliopohjaisen ohjelmistosuunnittelun perusteet, tekniikat ja menetelmät; ohjelmoinnin työkalut. Edistyneempiä ohjelmoinnin abstraktioita. Projekti sisältää ohjelmointityön lisäksi työn suunnittelun ja dokumentoinnin.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotitehtävät ja harjoitustyö

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 t, harjoitustehtävät ja itseopiskeltava materiaali 42 t, projekti 80 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit CSE-A1121, T-106.1243 ja T-106.1215.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CS(E)-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensisijaisesti TIK-sivuaineopiskelijoille tarkoitettu kurssi, jolla ohjelmointikokemus saadaan sivuaineopetuksessa vaaditulle tasolle.

Description

Registration and further information