Credits: 5

Schedule: 03.02.2020 - 20.05.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja Kerttu Pollari-Malmi, kerttu.pollari-malmi@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi ymmärrät käsitemallinnuksen merkityksen tiedonhallinnassa ja tunnet yleisimmin käytetyt tietokantojen mallinnus- ja kyselykielet. Osaat suunnitella yksinkertaisia tietokantoja ja tehdä niihin kyselyitä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään tiedonhallinnan peruskäsitteitä ja -menetelmiä. Relaatioalgebra, relaatiotietokannat, SQL-kielen käyttö tietokannan määrittelyssä ja käsittelyssä, UML-suunnittelumenetelmä, taulujen normalisointi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti ja harjoitustyö. Mahdollisuus saada lisäpisteitä harjoitustehtävistä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento-opetus 26 h, pienryhmäopetus 12 h, harjoitustyö 45 h, itsenäinen opiskelu 47 h.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

  • Luennot 26 h
  • Harjoitustehtävien tekeminen 30 h
  • Harjoitustyö 45 h
  • Muu itsenäinen opiskelu ja tenttiin osallistuminen 32 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ullman, Widom: A First Course in Database Systems, Third Edition. Pearson.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit CSE-A1200 Tietokannat ja T-76.1143 Tiedonhallintajärjestelmät.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CS-A1110 / CSE-A1110 Ohjelmointi 1 tai CS-A1111 / CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on mahdollista suorittaa englanniksi. Luennot ovat suomeksi, mutta niiden sijaan voi itseopiskella vastaavat asiat lukemalla englanninkielistä oppikirjaa.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssin ensimmäinen luento on 3.2. Harjoitustilaisuudet alkavat periodin IV alussa.

Description

Registration and further information