Credits: 5

Schedule: 08.01.2020 - 08.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ihmisen havaintomekanismien toimintaperiaatteet ja tämän tiedon sovellusmahdollisuudet tekniikan alalla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson tarkoituksena on tutustua ihmisen aistijärjestelmien toimintaan ja havaintokokemuksen muodostumiseen. Opintojakso kattaa aistijärjestelmien toiminnan perusteet neuraalisella tasolla ja havainnon muodostumiseen liittyvät kognitiiviset prosessit. Luennoilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa: värinäkö, kontrastiherkkyys, kuvioiden hahmottaminen, visuaalinen tarkkaavaisuus, kolmiulotteinen stereonäkö, liikkeen havaitseminen, kuuloaisti ja tuntoaisti.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tentti.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot sekä muu materiaali määritellään kurssin alussa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit ME-C2600 / T-75.4900 Havaitseminen.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Description

Registration and further information