Omfattning: 5

Tidtabel: 08.01.2020 - 15.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti lukuisista luokista koostuvan itsenäisen olio-ohjelman, sekä dokumentoida ja perustella suunnittelussa ja toteutuksessa tekemiäsi valintoja. Ymmärrät kuinka jotkin toteutusvalinnat voivat vaikuttaa sekä ohjelman toimintaan että ohjelmointiprosessiin, erityisesti ohjelman jatkokehitykseen. Ymmärrät ja osaat hyödyntää olio-ohjelmoinnin kehittyneempiä ominaisuuksia kuten perintää monipuolisesti. Osaat käyttää sovelluskehitintä ja yksikkötestausta apuna ohjelmoinnissa. Tunnet rinnakkaisohjelmoinnin perusidean ja osaat soveltaa ohjelmointikielten tarjoamia rinnakkaisuusominaisuuksia yksinkertaisessa tapauksessa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjelmistosuunnittelun alkeet, ohjelmoinnin työkaluja, toimintatapoja ja metodiikkaa. Edistyneempiä ohjelmoinnin abstraktioita. Projekti sisältää ohjelmointityön lisäksi työn suunnittelun ja dokumentoinnin.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin pakollisia osasuorituksia ovat harjoitustehtävät sekä yksilöllinen ohjelmointiprojekti, jotka molemmat vaikuttavat kokonaisarvosanaan. Tarkempi kuvaus arvosteluperusteista ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 t, harjoitustehtävät ja itseopiskeltava materiaali 42 t, projekti 80 t.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CSE-C2120 Ohjelmointistudio 2: Projekti

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CS-A1110 / CSE-A1110 Ohjelmointi 1

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tietotekniikan- ja Data Science -pääaineiden opiskelijoille. Data Science -pääaineen opiskelijat suorittavat kurssin englanniksi.

Tilläggsinformation om kursen (gäller denna kursomgång): 

MOOC-opiskelijat voivat suorittaa kurssin harjoitustehtäväosuuden, josta saa 2 op.  Tämä koskee myös DEFA-opiskelijoita.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation