Laajuus: 3

Aikataulu: 19.09.2019 - 12.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Marjaana Kella

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii suunnittelemaan opinnäytettä kokonaisuutena ja soveltamaan omaan aihepiirinsä liittyvää tietoa.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Maisterin opinnäyteseminaarissa keskustellaan opiskelijoiden opinnäytetöiden sisältöihin ja muotoihin liittyvistä kysymyksistä sekä laajemmin valokuvaan ja nykytaiteeseen liittyvistä ilmiöistä. Seminaarien metodina on oman opinnäytetyön esittely sen eri vaiheissa sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Seminaarissa opiskelija saa tukea opinnäytteeseen liittyviin erityiskysymyksiin.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 


Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu löytyy Announcements-osiosta.


The more detailed course information can be found in the Announcements-section.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

60 tuntia lähiopetusta ja 20 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Muotoutuu seminaarin kuluessa.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 21990 Maisterin tutkinnon opinnäyteseminaari 5 op.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - Hylätty

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot