Omfattning: 3

Tidtabel: 19.09.2019 - 12.03.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Marjaana Kella

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-IV

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii suunnittelemaan opinnäytettä kokonaisuutena ja soveltamaan omaan aihepiirinsä liittyvää tietoa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Maisterin opinnäyteseminaarissa keskustellaan opiskelijoiden opinnäytetöiden sisältöihin ja muotoihin liittyvistä kysymyksistä sekä laajemmin valokuvaan ja nykytaiteeseen liittyvistä ilmiöistä. Seminaarien metodina on oman opinnäytetyön esittely sen eri vaiheissa sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Seminaarissa opiskelija saa tukea opinnäytteeseen liittyviin erityiskysymyksiin.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 


Kurssin tarkempi sisältö ja aikataulu löytyy Announcements-osiosta.


The more detailed course information can be found in the Announcements-section.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarityöskentely ja henkilökohtainen ohjaus.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

60 tuntia lähiopetusta ja 20 tuntia opiskelijan itsenäistä työskentelyä.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Muotoutuu seminaarin kuluessa.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 21990 Maisterin tutkinnon opinnäyteseminaari 5 op.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - Hylätty

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation