Omfattning: 1

Tidtabel: 11.08.2019 - 22.09.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Yleiset kysymykset opettajalle kurssin keskustelupalstan kautta. Henkilökohtaisemmat kysymykset sähköpostilla matti.raasakka@aalto.fi

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kerrannut lukion fysiikan klassista mekaniikkaa käsittelevät kurssit sekä harjoitellut näihin kursseihin liittyviä laskutehtäviä ja laskurutiinia. Opiskelija on valmis osallistumaan kurssille ELEC-A3110 Mekaniikka tai vastaaville yliopistotasoiselle klassista mekaniikkaa käsittelevälle fysiikan peruskurssille.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lukion fysiikan kurssit (OPS 2015)

  • FY1 (Fysiikka luonnontieteenä)
  • FY4 (Voima ja liike)
  • FY5 (Jaksollinen liike ja aallot)

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Online-kurssi. Suoritetaan itsenäisesti verkossa tekemällä laskutehtäviä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää laskutehtävien tekemistä riittävässä laajuudessa, yksityiskohdat julkaistaan online-kurssin sisällä.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti online-kurssina. Kurssi on mitoitettu siten, että sen suorittaminen vaatii noin 27 h työtä.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali, sisältöä vastaavat lukion fysiikan oppikirjat.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suositeltavat esitiedot lukion fysiikan kurssit FY1, FY4, FY5 (OPS 2015).

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi tai hyväksymiskirjeen mukana toimitettu rekisteröitymiskoodi.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suorittamiseen ja opintosuorituksen saamiseen tarvittavat ohjeet löytyvät kurssin työtilasta.

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti uusille kandidaattiopiskelijoille ja asepalveluksesta tms. poissaolosta palaaville kandidaattiopiskelijoille.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation