Credits: 3

Schedule: 13.01.2020 - 06.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV 2019 - 2020 (kevät) (Luennoidaan parillisina vuosina, ei luennoida 2018-2019).

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  • nähdä sähkötekniikan pitkän ajan kuluessa syntyneenä inhimillisenä järjestelmänä ja toimintana
  • hahmottaa sähkön ja magnetismin ymmärtämisen historian erillisistä luonnonilmiöistä sähkömagneettiseksi kokonaisuudeksi
  • sijoittaa sähkötekniikan historian osaksi muuta tieteenhistoriaa
  • yhdistää ajallisesti sähkötekniikan historian merkittävät tapahtumat poliittisen, talous- ja sosiaalihistorian käännekohtiin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähkötekniikan perustana olevan ajatusrakenteen ja sen soveltamisen kehitys. Sähkön ja magnetismin varhaiskehitys, galvanismi, sähkömagnetismi, induktio, sähkömagneettiset aallot. Sovelluksia: tiedonsiirto, energiansiirto, valaistus, elektroniikka.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Opetus- ja suorituskieli: suomi

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pohdintatehtävät ja luentoihin perustuvat oppimispäiväkirjat.

Hyväksyttyä arvosanaa varten opiskelijan on osoitettava, että hänellä on jonkinlainen kokonaiskäsitys sähkötekniikan historian merkittävistä tapahtumista ja kokonaisuudesta ja että hän osaa analysoida ja pohtia sähkön, magnetismin ja sähkötekniikan merkitystä historiassa ja nykypäivässä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento-opetus 24 h (2 h viikossa). Itsenäinen työskentely 56 h.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Koska lähiopetusta on vain kaksi tuntia viikossa, opiskelijan odotetaan kättämään aikaa itsenäiseen aiheeseen perehtmiseen. 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lindell: Sähkön pitkä historia (Otatieto).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-96.1020, S-96.020

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A4920

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennot maanantaisin klo 14-16 periodeilla III ja IV.

Description

Registration and further information