Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää modernin sähköenergiajärjestelmien rakenteen perusperiaatteet, sähköenergian tuotantotavat ja niiden periaatteelliset erot, ja yleisimmät kulutuskohteet. Opiskelija pystyy myös osallistumaan keskusteluun sähköenergian roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa (mm. ympäristökysymykset ja ilmastonmuutos). Lisäksi opiskelija ymmärtää sähköenergiaan liittyvät perusyksiköt sekä suuruusluokat kulutuksessa ja tuotannossa, ja opiskelijalla on peruskäsitys sähköturvallisuudesta.

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.09.2019 - 15.10.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anouar Belahcen, Jorma Kyyrä, Matti Lehtonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anouar Belahcen, Jorma Kyyrä, Matti Lehtonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 16.08.2019-21.12.2112):

Anouar Belahcen

Office: Maarintie 8, room 3545

visiting time: Tuesdays 14-16

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sähköverkkojen peruskomponentit, energialähteet ja niiden ympäristövaikutukset, uusiutuva energia, sähköturvallisuus, tehoelektroniikka, sähkökoneet, sähköverkot ja tulevaisuuden sähköjärjestelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, ryhmätyöt, posteri, ja esittely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 12 h, itseopiskelu 68 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa ELEC-A6001

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  13 Ilmastotekoja