Credits: 5

Schedule: 13.01.2020 - 07.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (kevät) 2018-2019
III-IV (Kevät) 2019-2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tuntee tärkeimmät automaation sovellusalueet ja ymmärtää yleiskuvan toimialasta, ymmärtää mittausten, toimilaitteiden ja takaisinkytkennän merkityksen osana systeemiä, osaa rakentaa yksinkertaisen systeemin mallin lähtien differentiaaliyhtälöistä sekä analysoida ja simuloida sitä, osaa analysoida säädetyn järjestelmän stabiilisuuden ja ymmärtää sen merkityksen, tuntee PID-säätimen toimintaperiaatteen ja osaa virittää sen, tuntee automaation ohjelmistojärjestelmien tyypit, ymmärtää, millä tavalla automaatio- ja säätötekniikkaa käytetään robotin ja teollisuusprosessin ohjauksessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Automaation sovellusalueet ja soveltaminen, automaatio- ja systeemitekniikka toimialana, automaatiosuunnittelijan/insinöörin toimenkuva, automaation komponentit, takaisinkytkentä ja säätö, systeemin mallintaminen, analyysi ja simulointi, automaation ohjelmistojärjestelmät.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustyö ja tentti

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laskuharjoitukset ja tietokoneharjoitukset, itsenäinen työskentely (laskuharjoitustehtävät, pakollinen harjoitustyö, tenttiin valmistautuminen), tentti.

40 t kontaktiopetusta, 90 t itsenäistä opiskelua.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentomateriaali ja lisämateriaali MyCourses-portaalissa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C1110

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A010* Differentiaali- ja integraalilaskenta I ja ELEC-A3110 Mekaniikka. Tai vastaavat tiedot matematiikassa ja fysiikassa.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description

Registration and further information