Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija hallitsee jatkuva-aikaisen säätö- ja systeemiteorian alkeet. Hän ymmärtää dynaamisen järjestelmän perusperiaatteet ja analysointimenetelmät. Hän osaa analysoida yksinkertaisten järjestelmien dynaamista käyttäytymistä sekä osaa suunnitella erityyppisillä menetelmillä stabiloivan säätöratkaisun. Hän osaa simuloimalla tarkistaa suljetun systeemin käyttäytymisen. 

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 09.04.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arto Visala, Kai Zenger, Kai Zenger

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Visala, Kai Zenger, Kai Zenger

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.01.2020-21.12.2112):

Luennoitsija: 
Kai Zenger (etunimi.sukunimi@aalto.fi)


Assistentit:
Harri
Aaltonen
, Amin Modabberian, Kim Palko, Samu
Kallio, Nico Åstrand

(etunimi.sukunimi@aalto.fi)Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Säätö- ja systeemiteorian perusteet. Dynaamiset järjestelmät ja niiden käyttäytyminen. Siirtofunktiot ja taajuustason mallit. Tilamallit. PID-säädin. Säätäjien suunnittelu ja analyysi.   Dynaamisen takaisinkytketyn järjestelmän simulointi. Digitaalisäädön alkeet.  Harjoitustehtävissä käytetään Matlab/Control System Toolboxia sekä Simulinkiä. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaksi välikoetta tai tentti.  Arvosteltavia kotitehtäviä sekä luentotehtävät.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  lKurssin suorittaminen

  lKahdella välikokeella (VK) tai tentillä
  (T), tuntitehtävillä (Quiz) ja
  kotitehtävillä (KT). 
  l1. välikoe torstaina 20.2.2020 klo
  13:30-16:30, salit AS2 /TU2,  2. välikoe
  ja kurssitentti  torstaina 9.4.2020 klo
  13:30-16:30, salit AS2 /TU2.
  l2. välikokeen yhteydessä voi tehtävät
  nähtyään valita tekeekö tentin vai välikokeen.    Välikokeita ei voi uusia.
  lRästitenttejä järjestetään myöhemmin
  ilmoitettavina aikoina.  Rästitentteihin
  on ilmoittauduttava.  Välikokeisiin (tai
  2. välikokeen yhteydessä pidettävään tenttiin) ei tarvitse ilmoittautua.  Ensimmäinen rästitentti ma 4.5.2020 klo
  16:30-19:30.
  lTuntitehtävistä (Quiz) voi saada max 1p.
  / luento.  Max. 12 p.
  lKotitehtävistä (KT) voi saada max 6
  p./kotitehtävä.  Max. 36 p.
  lKummassakin välikokeessa (VK) on neljä
  tehtävää a 6 p. max.  Yhteensä Max. 24+24 p.=48 p.
  lTentissä (T) on viisi tehtävää a 6 p. max.  Yhteensä Max. 30 p.
  lArvosanan määräytymisen painot:  Tentti/välikokeet = 50 %, kotitehtävät = 40
  %, tuntitehtävät (Quiz) =
  10%.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, itseopiskelu, laskuharjoitukset, kotitehtävät.

  Kontaktiopetus: 60h
  Itsenäinen opiskelu: 73h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Richard C. Dorf, Robert H. Bishop: Modern Control Systems, 13. edition, Prentice Hall, 2017. Luentokalvot ja tehtävien ratkaisut.  Verkkokurssin materiaali

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kirjaa Dorf-Bishop voi käyttää oheismateriaalinen.  Opetuksen seuraaminen ja MyCoursesissa oleva kurssimateriaali riittää sinänsä kurssin opiskeluun ja suorittamiseen.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  AS-74.111/AS-74.2111

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jokin automaatio- ja säätö/systeemitekniikan peruskurssi.  Matemaattisen taustan vankentamiseen suositellaan verkkomateriaalia  Säätötekniikan matemaattiset apuneuvot.  Oheislukemistoksi löytyy lisäksi Analogisen säädön verkkokurssi.

   

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot viikoittain keskiviikoisin ajalla 8.1.2020 12.2.2020 ja 26.2-1.4.

  Laskuharjoitukset luentoa seuraavana torstaina sekä identtinen samansisältöinen harjoitus seuraavan viikon tiistaina.

  Laskutupa torstaisin 16.1 lähtien (ensimmäinen kotitehtävä julkaistaan 2. luentoviikolla, sen jälkeen parin viikon välein).