Laajuus: 5

Aikataulu: 10.01.2020 - 24.05.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V (kevät) 2018-2019
III-V (kevät) 2019-2020

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa robotiikkaa, automaatiotekniikkaa ja säätötekniikka käytännön esimerkkitilanteissa. Opiskelija on lisäksi tutustunut useaan eri sovellusympäristöön.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoituksissa tutustutaan mm. käänteisen heilurin optimisäätöön, DC-moottorin PID-säätöön, prosessitehtaan automaatiojärjestelmään, mikrovoiman mittaukseen, teollisuusrobotin vikatilanteiden ratkaisuun sekä sensorifuusioon Kalman-suotimen avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytyt esitehtävien ratkaisut, esikuulustelun hyväksytty suoritus ja aktiivinen osallistuminen laboratoriotöihin.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioharjoituksia 30 h, itsenäinen työskentely 90 h, esikuulustelut 5 h.

Kontaktiopetus: 35h
Itsenäinen opiskelu: 90h
Pakollinen läsnäolo: 35h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Työohjeet ja esikuulustelutehtävät.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C1310

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot säätötekniikasta, Matlab -ohjelmistosta sekä C-ohjelmoinnista.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot