Omfattning: 5

Tidtabel: 10.01.2020 - 24.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V (kevät) 2018-2019
III-V (kevät) 2019-2020

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija osaa soveltaa robotiikkaa, automaatiotekniikkaa ja säätötekniikka käytännön esimerkkitilanteissa. Opiskelija on lisäksi tutustunut useaan eri sovellusympäristöön.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoituksissa tutustutaan mm. käänteisen heilurin optimisäätöön, DC-moottorin PID-säätöön, prosessitehtaan automaatiojärjestelmään, mikrovoiman mittaukseen, teollisuusrobotin vikatilanteiden ratkaisuun sekä sensorifuusioon Kalman-suotimen avulla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytyt esitehtävien ratkaisut, esikuulustelun hyväksytty suoritus ja aktiivinen osallistuminen laboratoriotöihin.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorioharjoituksia 30 h, itsenäinen työskentely 90 h, esikuulustelut 5 h.

Kontaktiopetus: 35h
Itsenäinen opiskelu: 90h
Pakollinen läsnäolo: 35h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Työohjeet ja esikuulustelutehtävät.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C1310

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot säätötekniikasta, Matlab -ohjelmistosta sekä C-ohjelmoinnista.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation