Credits: 5

Schedule: 12.09.2019 - 12.12.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin henkilökunta

Luennot, laskutupa ja KUKA LWR 4+ robotin online-ohjelmointiharjoitus: Pekka Forsman, room 2559, pekka.forsman@aalto.fi
Laskutupa ja robotin offline-ohjelmointiharjoitus: Harri Aaltonen, harri.aaltonen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (syksy) 2018 - 2019
I-II (syksy) 2019 - 2020Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa matemaattisesti mallintaa ja ohjata robottikäsivarsimekanismia. Hän osaa käytännön tasolla teollisuusrobottien ohjelmoinnin perustoimintatavat. Opiskelija tuntee myös liikkuvien robottien liikemallien perusteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Objektin paikan ja asennon kuvaaminen kolmiulotteisessa (3D) avaruudessa. Robottimanipulaattorin suora ja käänteinen kinemaattinen muunnos. Manipulaattorin liiketilan ja voimien kuvaaminen Jakobiaanimatriisin avulla. Robotin dynamiikan mallinnuksen perusteet. Johdatus liikkuvien robottien liiketilan mallinnukseen. Teollisuusrobottien ohjelmointi.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Lisätietoja kurssin sisällöstä löytyy MyCourses etusivulta sekä avausluennon kalvoista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, kotitehtävät, teollisuusrobottien offline-ohjelmointiharjoitus ja online-ohjelmointiharjoitus. Ensimmäinen osa offline-ohjelmointiharjoituksesta (preliminary assignment) vaaditaan kurssin suorittamiseksi hyväksytysti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin arvosana rakentuu lopputentistä (60%), kotitehtävien ratkaisuista (20%), robotin etäohjelmointiharjoituksen jatko-osasta (main assignment) (20%) sekä robotin online-ohjelmointiharjoituksesta (2% bonus).

Kotitehtävien ja tentin tulosten arviointiin voi tutustua ottamalla yhteyttä Pekka Forsmaniin, pekka.forsman@aalto.fi, ja sopimalla ajankohdasta. Kurssitenttiin liittyen järjestetään myös erillinen tutustumistilaisuus erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja laskutupa, kotitehtävät, robotin ohjelmointiharjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen, tentti.

Kontaktiopetus: 35h
Itsenäinen opiskelu: 100h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luennot, laskutupa ja robotin online-ohjelmointiharjoitus 49 h, itsenäinen työskentely (kotitehtävät, robotin offline-ohjelmointiharjoitustyö, tenttiin valmistautuminen) 80 h, tentti 3 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Peter Corke, Robotics,Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, Springer Tracts in Advanced Robotics; Craig J.J, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Third Edition, Prentice Hall, 2005; luentokalvot.Details on the course materials (applies in this implementation): 

Peter Corke, Robotics,Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB, Second Edition (Springer Tracts in Advanced Robotics) 2017; Craig J.J, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, Third Edition, Prentice Hall, 2005; luentokalvot.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C1320

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perustiedot automaatio- ja säätötekniikasta, vektori- ja matriisilaskennasta sekä Matlab-ohjelmistosta.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennot torstaisin klo 14:15- 16 salissa AS1 (paitsi 12.9 salissa TU2)
Laskutupa tiistaisin klo 16-18 salissa AS1
Viikoittainen aikataulu kannattaa aina vielä tarkistaa MyCoursesista

Description

Registration and further information