Credits: 5

Schedule: 24.02.2020 - 27.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Raasakka

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Luentojen ja laskuharjoitusten ulkopuolella kurssin sisältöön ja järjestelyihin liittyvät yleiset kysymykset tulee ensisijaisesti toimittaa kurssin MyCourses-sivun keskustelupalstalle. Henkilökohtaiset kysymykset opettajalle sähköpostiin matti.raasakka@aalto.fi.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kvanttimekaniikan perusteisiin ja konsepteihin, sekä opettaa kuinka aineen ominaisuuksia voidaan selittää kvanttimekaniikan pohjalta. 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Erityisen suhteellisuusteorian perusteet, Compton-sironta, valosähköinen ilmiö, de Broglie aallonpituus, Planckin fotonihypoteesi, kvanttimekaniikan perusteet, atomien kvanttirakenne, elektronin spin ja johdatusta kvantti-informatiikkaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot

Luennot + itseopiskelu ja viikottaiset harjoitukset 

Arvosteluperusteet

Harjoitukset, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen tai tentti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin voi suorittaa joko laskuharjoituksilla ja välikokeilla, tai tenttien.

Laskuharjoitustehtäviä on neljä per viikko, joista jokaisesta voi saada enintään 2 pistettä. Laskuharjoitustehtävistä voi saada yhteensä enintään 72 pistettä.

Laskuharjoitukset palautetaan kurssin MyCourses-sivuston palautuskansioon, johon niistä annetaan palautetta. Lisäksi tehtävien malliratkaisut julkaistaan viikoittain palautusajan päätyttyä. Opiskelija voi nähdä MyCoursesissa omat pisteensä (kohta "Arvioinnit"
tai "Grades").

Välikokeita kurssilla on kaksi, joista kummastakin voi saada enintään 36 pistettä. Kummastakin välikokeesta täytyy saada vähintään 7 pistettä kurssin läpäisemiseksi.

Laskuharjoitusten ja välikokeiden maksimiyhteispistemäärä on siis 144 pistettä. Jos opiskelija suorittaa vaihtoehtoisesti tentin, niin tällöin hän tekee tentin, jonka maksimipistemäärä on 144p. Arvosana määräytyy kurssin aikana kertyneiden pisteiden perusteella. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan vähintään 50% maksimipistemäärästä eli 72 pistettä.

Kurssipalautteen antamisesta kurssin lopuksi saa ylimääräiset 2p.

Tenttipäivänä voi uusia yhden välikokeen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 56 h. Itsenäinen opiskelu: 73 h.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kontaktiopetus: Luennot 30h, laskuharjoitukset 26h.

Itsenäinen opiskelu: 73 h.


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Randy Harris Modern Physics (Pearson), pyritään pitämään saatavilla myös e-kirjana.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Luentokalvot ja laskuharjoitustehtävien malliratkaisut julkaistaan MyCoursesissa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-129.1031

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Välttämättömät esitiedot: ELEC-A3110 Mekaniikka ja ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suositeltavat esitiedot: ELEC-C4140 Kenttäteoria, ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät, MS-C1420 Fourier-analyysi, MS-A0502 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description

Registration and further information