Laajuus: 5

Aikataulu: 24.02.2020 - 27.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Raasakka

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Luentojen ja laskuharjoitusten ulkopuolella kurssin sisältöön ja järjestelyihin liittyvät yleiset kysymykset tulee ensisijaisesti toimittaa kurssin MyCourses-sivun keskustelupalstalle. Henkilökohtaiset kysymykset opettajalle sähköpostiin matti.raasakka@aalto.fi.

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kvanttimekaniikan perusteisiin ja konsepteihin, sekä opettaa kuinka aineen ominaisuuksia voidaan selittää kvanttimekaniikan pohjalta. 

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Erityisen suhteellisuusteorian perusteet, Compton-sironta, valosähköinen ilmiö, de Broglie aallonpituus, Planckin fotonihypoteesi, kvanttimekaniikan perusteet, atomien kvanttirakenne, elektronin spin ja johdatusta kvantti-informatiikkaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot

Luennot + itseopiskelu ja viikottaiset harjoitukset 

Arvosteluperusteet

Harjoitukset, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen tai tentti.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin voi suorittaa joko laskuharjoituksilla ja välikokeilla, tai tenttien.

Laskuharjoitustehtäviä on neljä per viikko, joista jokaisesta voi saada enintään 2 pistettä. Laskuharjoitustehtävistä voi saada yhteensä enintään 72 pistettä.

Laskuharjoitukset palautetaan kurssin MyCourses-sivuston palautuskansioon, johon niistä annetaan palautetta. Lisäksi tehtävien malliratkaisut julkaistaan viikoittain palautusajan päätyttyä. Opiskelija voi nähdä MyCoursesissa omat pisteensä (kohta "Arvioinnit"
tai "Grades").

Välikokeita kurssilla on kaksi, joista kummastakin voi saada enintään 36 pistettä. Kummastakin välikokeesta täytyy saada vähintään 7 pistettä kurssin läpäisemiseksi.

Laskuharjoitusten ja välikokeiden maksimiyhteispistemäärä on siis 144 pistettä. Jos opiskelija suorittaa vaihtoehtoisesti tentin, niin tällöin hän tekee tentin, jonka maksimipistemäärä on 144p. Arvosana määräytyy kurssin aikana kertyneiden pisteiden perusteella. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan vähintään 50% maksimipistemäärästä eli 72 pistettä.

Kurssipalautteen antamisesta kurssin lopuksi saa ylimääräiset 2p.

Tenttipäivänä voi uusia yhden välikokeen.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 56 h. Itsenäinen opiskelu: 73 h.

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

Kontaktiopetus: Luennot 30h, laskuharjoitukset 26h.

Itsenäinen opiskelu: 73 h.


Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Randy Harris Modern Physics (Pearson), pyritään pitämään saatavilla myös e-kirjana.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Luentokalvot ja laskuharjoitustehtävien malliratkaisut julkaistaan MyCoursesissa.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-129.1031

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Välttämättömät esitiedot: ELEC-A3110 Mekaniikka ja ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suositeltavat esitiedot: ELEC-C4140 Kenttäteoria, ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät, MS-C1420 Fourier-analyysi, MS-A0502 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot