Omfattning: 5

Tidtabel: 24.02.2020 - 27.05.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Matti Raasakka

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Luentojen ja laskuharjoitusten ulkopuolella kurssin sisältöön ja järjestelyihin liittyvät yleiset kysymykset tulee ensisijaisesti toimittaa kurssin MyCourses-sivun keskustelupalstalle. Henkilökohtaiset kysymykset opettajalle sähköpostiin matti.raasakka@aalto.fi.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kvanttimekaniikan perusteisiin ja konsepteihin, sekä opettaa kuinka aineen ominaisuuksia voidaan selittää kvanttimekaniikan pohjalta. 

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Erityisen suhteellisuusteorian perusteet, Compton-sironta, valosähköinen ilmiö, de Broglie aallonpituus, Planckin fotonihypoteesi, kvanttimekaniikan perusteet, atomien kvanttirakenne, elektronin spin ja johdatusta kvantti-informatiikkaan.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus ja työmuodot

Luennot + itseopiskelu ja viikottaiset harjoitukset 

Arvosteluperusteet

Harjoitukset, välikokeet ja kurssipalautteen antaminen tai tentti.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin voi suorittaa joko laskuharjoituksilla ja välikokeilla, tai tenttien.

Laskuharjoitustehtäviä on neljä per viikko, joista jokaisesta voi saada enintään 2 pistettä. Laskuharjoitustehtävistä voi saada yhteensä enintään 72 pistettä.

Laskuharjoitukset palautetaan kurssin MyCourses-sivuston palautuskansioon, johon niistä annetaan palautetta. Lisäksi tehtävien malliratkaisut julkaistaan viikoittain palautusajan päätyttyä. Opiskelija voi nähdä MyCoursesissa omat pisteensä (kohta "Arvioinnit"
tai "Grades").

Välikokeita kurssilla on kaksi, joista kummastakin voi saada enintään 36 pistettä. Kummastakin välikokeesta täytyy saada vähintään 7 pistettä kurssin läpäisemiseksi.

Laskuharjoitusten ja välikokeiden maksimiyhteispistemäärä on siis 144 pistettä. Jos opiskelija suorittaa vaihtoehtoisesti tentin, niin tällöin hän tekee tentin, jonka maksimipistemäärä on 144p. Arvosana määräytyy kurssin aikana kertyneiden pisteiden perusteella. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan vähintään 50% maksimipistemäärästä eli 72 pistettä.

Kurssipalautteen antamisesta kurssin lopuksi saa ylimääräiset 2p.

Tenttipäivänä voi uusia yhden välikokeen.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 56 h. Itsenäinen opiskelu: 73 h.

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

Kontaktiopetus: Luennot 30h, laskuharjoitukset 26h.

Itsenäinen opiskelu: 73 h.


Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Randy Harris Modern Physics (Pearson), pyritään pitämään saatavilla myös e-kirjana.

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Luentokalvot ja laskuharjoitustehtävien malliratkaisut julkaistaan MyCoursesissa.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-129.1031

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Välttämättömät esitiedot: ELEC-A3110 Mekaniikka ja ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suositeltavat esitiedot: ELEC-C4140 Kenttäteoria, ELEC-A7200 Signaalit ja järjestelmät, MS-C1420 Fourier-analyysi, MS-A0502 Todennäköisyyslaskenta ja tilastotiede, tai vastaavat tiedot ja taidot.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation