Credits: 5

Schedule: 07.01.2020 - 07.04.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

vastuuopettaja Anu Lehtovuori, anu.lehtovuori@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV 2018 - 2019 (kevät)
III-IV 2019 - 2020 (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida piirien muutosilmiöitä Laplace-muunnoksen avulla ja tuntee systeemifunktioihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija kykenee analysoimaan siirtojohtopiirien toimintaa niin aika- kuin taajuusalueessakin ja myös Smithin kartan avulla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Muutosilmiöanalyysi ja Laplace-muunnos. Harmoninen analyysi. Syöttöpiste- ja siirtofunktiot, stabiilisuus. Taajuusvaste ja Boden diagrammi. Kaksiporttien z-, y- ja ketjuparametrit. Siirtojohdot aika-ja taajuusalueessa. Smithin kartta. Esimerkkejä piirien epälineaarisuudesta ja epäideaalisuuksista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustehtävät, laboratoriomittaus ja kokeet

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

24 h + 24 h (2 h + 2 h). Itsenäinen työskentely 48 h (4 h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

M. Valtonen ja A. Lehtovuori: Piirianalyysi, osa 2: Muutosilmiöt, systeemifunktiot ja siirtojohdot, 2017. ISBN: 978-952-93-8240-8

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-55.1220, S-55.142

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C4120

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-C4110 tai S-55.1210

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description

Registration and further information