Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 07.04.2020

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

vastuuopettaja Anu Lehtovuori, anu.lehtovuori@aalto.fi

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV 2018 - 2019 (kevät)
III-IV 2019 - 2020 (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida piirien muutosilmiöitä Laplace-muunnoksen avulla ja tuntee systeemifunktioihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija kykenee analysoimaan siirtojohtopiirien toimintaa niin aika- kuin taajuusalueessakin ja myös Smithin kartan avulla.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Muutosilmiöanalyysi ja Laplace-muunnos. Harmoninen analyysi. Syöttöpiste- ja siirtofunktiot, stabiilisuus. Taajuusvaste ja Boden diagrammi. Kaksiporttien z-, y- ja ketjuparametrit. Siirtojohdot aika-ja taajuusalueessa. Smithin kartta. Esimerkkejä piirien epälineaarisuudesta ja epäideaalisuuksista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustehtävät, laboratoriomittaus ja kokeet

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

24 h + 24 h (2 h + 2 h). Itsenäinen työskentely 48 h (4 h).

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

M. Valtonen ja A. Lehtovuori: Piirianalyysi, osa 2: Muutosilmiöt, systeemifunktiot ja siirtojohdot, 2017. ISBN: 978-952-93-8240-8

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-55.1220, S-55.142

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C4120

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-C4110 tai S-55.1210

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot