Credits: 5

Schedule: 10.09.2019 - 10.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018 - 2019 (syksy)
I-II 2019 - 2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähkömagneettiset peruskäsitteet ja -ilmiöt tulevat tutuiksi jo Sähkö- ja magnetismi -kurssilla. Kenttäteoria -kurssilla opiskelija syventää aiemmin hankittua osaamistaan ja oppii käyttämään uusia matemaattisia työkaluja. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee sähkö- ja magneettikenttäsuureet, lähdesuureet ja väliaineparametrit sekä ymmärtää näiden väliset yhteydet. Opiskelija osaa myös laskea lähteiden kenttiä ja sähköisiä piirisuureita perusgeometrioissa sekä määrittää sähkömagneettisia voimia, energioita ja tehotiheyksiä. Kurssilla opiskelija oppii ratkaisemaan induktiotehtäviä ja oppii kuvaamaan tasoaallot kompleksivektoreilla sekä soveltamaan tätä kuvausta heijastus- ja läpäisytehtävissä erilaisissa polarisaatiotilanteissa. Opiskelija ymmärtää, kuinka tasoaalto esittää valonsäteitä ja radioaaltoja. Opiskelija omaksuu ohjattujen aaltojen ja sähkömagneettisen säteilyn peruskäsitteet ja osaa laskea aaltoputkia ja antenneja kuvaavia parametreja sekä ratkaista yksinkertaisia radioyhteystehtäviä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähkömagneettinen kenttäteoria Maxwellin yhtälöiden differentiaaliesityksen avulla: sähköstatiikka, magnetostatiikka, Faradayn induktiolaki, jatkuvuusehdot, tasoaallot, aaltojen heijastuminen ja läpäisy, aaltojohdot, antennit ja sähkömagneettinen säteily. Tarvittavien matemaattisten työkalujen esittely.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla on luennot, laskuharjoitukset, mahdollisesti muita palautettavia tehtäviä ja kaksi välikoetta. Kurssin arviointiin vaikuttavat tehtävät ja välikokeet. Tarkemmat yksityiskohdat ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 72 h. Itsenäinen opiskelu 60 h (n. 5 h viikossa kurssin ajan).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lindell-Sihvola: Sähkömagneettinen kenttäteoria: 1. Staattisen kentät,  ja
Sihvola-Lindell: Sähkömagneettinen kenttäteoria: 2. Dynaamiset kentät (Gaudeamus)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C4140

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi ja ELEC-C4120 Piirianalyysi II tai näitä vastaavat tiedot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Description

Registration and further information