Omfattning: 5

Tidtabel: 10.09.2019 - 10.12.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018 - 2019 (syksy)
I-II 2019 - 2020 (syksy)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähkömagneettiset peruskäsitteet ja -ilmiöt tulevat tutuiksi jo Sähkö- ja magnetismi -kurssilla. Kenttäteoria -kurssilla opiskelija syventää aiemmin hankittua osaamistaan ja oppii käyttämään uusia matemaattisia työkaluja. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee sähkö- ja magneettikenttäsuureet, lähdesuureet ja väliaineparametrit sekä ymmärtää näiden väliset yhteydet. Opiskelija osaa myös laskea lähteiden kenttiä ja sähköisiä piirisuureita perusgeometrioissa sekä määrittää sähkömagneettisia voimia, energioita ja tehotiheyksiä. Kurssilla opiskelija oppii ratkaisemaan induktiotehtäviä ja oppii kuvaamaan tasoaallot kompleksivektoreilla sekä soveltamaan tätä kuvausta heijastus- ja läpäisytehtävissä erilaisissa polarisaatiotilanteissa. Opiskelija ymmärtää, kuinka tasoaalto esittää valonsäteitä ja radioaaltoja. Opiskelija omaksuu ohjattujen aaltojen ja sähkömagneettisen säteilyn peruskäsitteet ja osaa laskea aaltoputkia ja antenneja kuvaavia parametreja sekä ratkaista yksinkertaisia radioyhteystehtäviä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähkömagneettinen kenttäteoria Maxwellin yhtälöiden differentiaaliesityksen avulla: sähköstatiikka, magnetostatiikka, Faradayn induktiolaki, jatkuvuusehdot, tasoaallot, aaltojen heijastuminen ja läpäisy, aaltojohdot, antennit ja sähkömagneettinen säteily. Tarvittavien matemaattisten työkalujen esittely.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla on luennot, laskuharjoitukset, mahdollisesti muita palautettavia tehtäviä ja kaksi välikoetta. Kurssin arviointiin vaikuttavat tehtävät ja välikokeet. Tarkemmat yksityiskohdat ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 72 h. Itsenäinen opiskelu 60 h (n. 5 h viikossa kurssin ajan).

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lindell-Sihvola: Sähkömagneettinen kenttäteoria: 1. Staattisen kentät,  ja
Sihvola-Lindell: Sähkömagneettinen kenttäteoria: 2. Dynaamiset kentät (Gaudeamus)

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C4140

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi ja ELEC-C4120 Piirianalyysi II tai näitä vastaavat tiedot.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation