Credits: 5

Schedule: 09.09.2019 - 10.12.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

kimmo.silvonen@aalto.fi

Käytä suoraa sähköpostia - ei MyCoursesin viestipalvelua, joka maskaa lähettäjätiedot!


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018 - 2019 (syksy)
I-II 2019 - 2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sähkötekniikan perusteisiin ja elektroniikkapiireihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähkötekniikan komponentit ja laskumenetelmät sekä niiden suhde sähköfysiikkaan, puolijohdekomponentit ja elektroniikan perusteet, simulointi.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssilla opitaan ymmärtämään sähkötekniikan ja elektroniikan teoriaa korkeakoulutasoisesti ja yhteydet käytäntöön säilyttäen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti tai välikokeet. Lisäksi neljä pakollista laboratoriotyötä (4 x 3 h).

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kahdessa välikokeessa on yhteensä 10 laskutehtävää, joista vastataan
4+4:ään (max. 80 p). Tentissä on viisi laskutehtävää, joista vastataan
neljään. Tenttipisteet kerrotaan kahdella (max 80 p).

Kiinteät pisterajat: 38 p. = 1, 46 p. = 2, 54 p. = 3, 62 p = 4., 70 p. = 5.

Välikokeisiin  ja saman lukukauden tenttiin voi saada lisäpisteitä seuraavasti:

1.
Palautejärjestelmän kautta annettava anonyymi palaute: 2 lisäpistettä
(meille tulee erikseen lista palautetta antaneista opiskelijoista).

2.
Aktiivisuuspisteet: läsnäolo luennolla tai harjoituksissa tuottaa yhden
rastin viikossa. Saman viikon luennosta ja harjoituksesta saa vain
yhden rastin (käy silti molemmissa!). Jos keräät 0 - 4 rastia, et saa
vielä mitään, mutta 5 - 10 rastia tuottavat 1 - 6 lisäpistettä, jotka
lisätään saman lukuvuoden välikoe- ja tenttipisteisiin (tässä on pieni muutos viime vuoteen).

Laboratoriotyöt (4) ovat pakolliset, mutta eivät vaikuta arvosanaan.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

28 h + 28 h + 12 h (2 h + 2 h + 1 h). Itsenäinen työskentely vähintään 2 h viikossa.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

11 luentoa: 22 tuntia

10 laskuharjoitusta: 20 tuntia

4 laboratoriotyötä: 12 tuntia

2 välikoetta ja tentti 9 tuntia

Viikoittaiset
kotityöt ja kokeisiin kertaaminen: 72 tuntia eli 6 tuntia viikossa,
josta 3 tuntia viikoittaiseen kotilaskuun ja laskuharjoitukseen
perehtymiseen kotona (ennen tai jälkeen harjoituksen) ja 3 tuntia viikon
tekstiin tutustumiseen (kirja tai MyCo).

yht. 135 tuntia = 5 op


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmoniste. Silvonen: Sähkötekniikka ja piiriteoria; Elektroniikka ja puolijohdekomponentit, Otatieto 2009 tai uusi korvaava kirja, Gaudeamus 2018?.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Uusi kirja ilmestyi 1.9.2018: Kimmo Silvonen, Elektroniikka ja sähkötekniikka, Gaudeamus, 504 s.

Kirjaa
käytetään taustamateriaalina myös Sähköpaja- ja Protopaja-kursseilla.
Sisällöstä 1/3 on niihin liittyvää uutta materiaalia, ja 2/3 erityisesti
tähän kurssiin liittyvää vuoden 2009 kirjojen materiaalia uudistettuna.


Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-55.1100

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C4210

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kieliluokka 1: suomi

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Tervetuloa!

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssi alkaa johdantoluennolla ke 11.9.2019. Ensimmäisellä viikolla 9.9. ja 11.9. ei ole laskuharjoituksia. Laboratoriotyöt alkavat lokakuun lopulla.

Description

Registration and further information