Credits: 5

Schedule: 09.09.2019 - 23.10.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja: Pasi Lassila

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I 2018-2019 (syksy), I 2019-2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suorittamisen jälkeen oppilas osaa seuraavat asiat:
1) Tuntee liikenteen mallintamisen periaatteet eri aikaskaaloissa.
2) Pystyy soveltamaan Markovin prosesseja mallintamaan yksinkertaisten tietoliikennejärjestelmien ja tietokonelaitteistojen liikenneprosessia.
3) Osaa analysoida näitä malleja systeemin suorituskyvyn arvioimiseksi.
4) Tuntee verkkojen luotettavuusanalyysin perusperiaatteet ja yksinkertaiset mallit.
5) Tuntee tietoverkkojen liikenteenhallinnan ja verkonsuunnittelun matemaattiset menetelmät.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Todennäköisyyslaskennan kertaus. Poisson-prosessi ja uusiutumisprosessit. Diskreettitilaiset ja jatkuva-aikaiset Markovin prosessit. Syntymä kuolemaprosessit. Markovin ketjut. Johdatus teleliikenneteoriaan. Liikenteen mallinnus eri aikaskaaloissa. Estojärjestelmät. Jonotusjärjestelmät. Jakojärjestelmät. Johdatus verkkojen luotettavuusteoriaan. Verkkojen liikenteenhallinta, reititys ja kuormantasaus.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Osaamistavoitteista 1-3 kuuluvat kurssin ydinalueesen ja 4-5 ovat hyödyllistä tietoa, mutta ei ydinainesta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakollinen: tentti
Vapaaehtoinen: laskuharjoitukset

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Laskuharjoitukset ovat vapaaehtoiset, mutta niistä voi saada lisäpisteitä tenttiin

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontakti opetus: 45 h
Itseopiskelu: 90 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Itse asiassa kontaktiopetusta on 12h enemmän, koska tarjolla on myös laskutupia 2t/vko.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot.

Kirja: T. Bonald ja M. Feuillet, "Network Performance Analysis", Wiley, 2011.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Periaatteessa kurssin kalvomateriaali sisältää riittävät tiedot, mutta kurssikirja syventää ja laajentaa tietämystä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.1146

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7210

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensimmäisen vuoden matematiikankurssit ja todennäköisyyslaskennan perusteet.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Katso kurssin kotisivulta.

Description

Registration and further information