Laajuus: 5

Aikataulu: 28.10.2019 - 16.12.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Vastuuopettaja: Patric Östergård

Kurssiassistentti: William Paavola (william.paavola@aalto.fi)

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

II 2018-2019 (syksy), II 2019-2020 (syksy)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
(i) määritellä ja soveltaa informaatioteorian peruskäsitteitä (entropia, jne.),
(ii) erotella häviöllistä ja häviötäntä tiedon pakkausta ja kuvata keskeisimpiä pakkausmenetelmiä,
(iii) luoda tehokas pakkausjärjestelmä annetulle informaatiolähteelle,
(iv) laskea yksinkertaisen tietoliikennekanavan kapasiteetin,
(v) selittää takaisinkytkennän sekä monen lähettäjän ja vastaanottajan vaikutukset kapasiteettiin ja koodaukseen, sekä
(vi) kuvailla tieteellistä julkaisuprosessia.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus informaatioteoriaan ja sen sovelluksiin informaatioteknologiassa. Entropian muodot sekä kytkentä kanava- ja lähdekoodaukseen. Lähdekoodauksen (pakkauksen) perusmenetelmät, mukaan lukien Huffman ja Lempel-Ziv. Kanavan kapasiteetti ja kanavakoodauksen peruskäsitteet. Diskreetit, jatkuvat ja monen käyttäjän kanavat.
Tutkimus- ja tiedonhankintataidot.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin sisällöstä, suoritustavasta ja aikataulusta on erillinen pdf-dokumentti kurssin MyCourses-sivuilla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, luennot, laskuharjoitukset.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin sisällöstä, suoritustavasta ja aikataulusta on erillinen pdf-dokumentti kurssin MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot/kontaktiopetus 39 h
Itsenäinen opiskelu 96h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

T.M. Cover & J.A. Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed., Wiley, Hoboken, 2006.
Opettajan tuottama muu materiaali.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-72.2410

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7220

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A0504 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi,  ELEC-C7210 Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi (5op)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin sisällöstä, suoritustavasta ja aikataulusta on erillinen pdf-dokumentti kurssin MyCourses-sivuilla.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot