Omfattning: 5

Tidtabel: 28.10.2019 - 16.12.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Vastuuopettaja: Patric Östergård

Kurssiassistentti: William Paavola (william.paavola@aalto.fi)

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

II 2018-2019 (syksy), II 2019-2020 (syksy)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
(i) määritellä ja soveltaa informaatioteorian peruskäsitteitä (entropia, jne.),
(ii) erotella häviöllistä ja häviötäntä tiedon pakkausta ja kuvata keskeisimpiä pakkausmenetelmiä,
(iii) luoda tehokas pakkausjärjestelmä annetulle informaatiolähteelle,
(iv) laskea yksinkertaisen tietoliikennekanavan kapasiteetin,
(v) selittää takaisinkytkennän sekä monen lähettäjän ja vastaanottajan vaikutukset kapasiteettiin ja koodaukseen, sekä
(vi) kuvailla tieteellistä julkaisuprosessia.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus informaatioteoriaan ja sen sovelluksiin informaatioteknologiassa. Entropian muodot sekä kytkentä kanava- ja lähdekoodaukseen. Lähdekoodauksen (pakkauksen) perusmenetelmät, mukaan lukien Huffman ja Lempel-Ziv. Kanavan kapasiteetti ja kanavakoodauksen peruskäsitteet. Diskreetit, jatkuvat ja monen käyttäjän kanavat.
Tutkimus- ja tiedonhankintataidot.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Kurssin sisällöstä, suoritustavasta ja aikataulusta on erillinen pdf-dokumentti kurssin MyCourses-sivuilla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, luennot, laskuharjoitukset.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin sisällöstä, suoritustavasta ja aikataulusta on erillinen pdf-dokumentti kurssin MyCourses-sivuilla.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot/kontaktiopetus 39 h
Itsenäinen opiskelu 96h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

T.M. Cover & J.A. Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed., Wiley, Hoboken, 2006.
Opettajan tuottama muu materiaali.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-72.2410

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7220

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

MS-A0504 Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi,  ELEC-C7210 Tietoverkkojen mallinnus ja analyysi (5op)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Kurssin sisällöstä, suoritustavasta ja aikataulusta on erillinen pdf-dokumentti kurssin MyCourses-sivuilla.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation