Credits: 5

Schedule: 07.01.2020 - 31.03.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssihenkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen elec-c7241@aalto.fi.

Käytämme Slackiä kurssin pääasiallisena kommunikointikanava. Jos sinulla on aalto.fi - sähköpostiosoite, voit liittyä kanavalle tästä linkistä. Mikäli sinulla ei ole aalto.fi - sähköpostiosoitetta, lähetä sähköpostia yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen, niin lisäämme sinut Slackiin.

Käytämme myös MyCoursesin tiedotteita kurssin järjestelyistä tiedottamiseen.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV  2018-2019 (kevät), III - IV  2019-2020 (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
* osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
* osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
* ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
* osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi jakautuu kuuteen tehtäväkierrokseen, josta ensimmäiset kolme ajoittuvat periodille III ja jälkimmäiset kolme periodille IV:

  1. Perusteet ja Sovelluskerros
  2. Kuljetuskerros
  3. Multimedia ja tietoturva
  4. Verkkokerros
  5. Linkkikerros
  6. Internet-standardointi, datakeskukset ja muita sovellusalueita

Jokaisella tehtäväkierroksella on tehtävänä myös laskuharjoitustehtäviä, jotka voi tehdä itsenäisesti kurssimateriaaliin pohjautuen.

Lisäksi kurssilla tehdään pieniä ohjelmointitehtäviä käyttäen Posix-pistokerajapintaa. Ohjelmointitehtäviin suositellaan Linuxin (tai yhteensopivan, esim. Win 10 + Windows Subsystem for Linux) käyttöä sekä C-ohjelmointikieltä.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, harjoitustehtävät, ohjelmointitehtävät

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssilla järjestetään loppukoe, josta tulee saada vähintään puolet maksimipistemäärästä. Loppukoe vaikuttaa arviointiin 30% painolla

Loppukokeen lisäksi edellytetään että vähintään 250 harjoitustehtäväpistettä on saavutettu (max. 600), mutta hyvän arvosanan saamiseksi kannattaa tehdä niin monta tehtävää kuin mahdollista. Harjoitustehtävien paino arvosanaa määrittäessä on 50%.

Ohjelmointitehtävä ei ole pakollinen, mutta ohjelmointitehtävä huomioidaan arvosanaa määritteäessä 20% painolla.

Ylläoleville kolmelle osasuoritteelle lasketaan osa-arvosanat seuraavan kaavan mukaan:

\( \frac{pisteet - minPisteet}{maxPisteet - minPisteet} * 5 + 0.5 \)

Tämän jälkeen osa-arvosanoista lasketaan painotettu keskiarvo edellä mainittujen painojen mukaisesti, ja lopputulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun arvosanan määrittämiseksi.

Harjoitustehtävissä minPisteet on 250 ja maxPisteet on 600. Ohjelmointitehtävissä minPisteet on 1 ja maxPisteet 5.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 96 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppikirja, verkkomateriaali ja verkkotehtävät

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kurssin pääasiallinen oppikirja on Kurose, Ross: Computer Networking, 5th edition (Addison-Wesley). Se on saatavilla sähköisenä ja paperisena yliopiston kirjastosta. Myös kuudes painos käy. Kannattaa huomioida, että emme käsittele kaikkea kirjan materiaalia, mutta toisaalta esimerkiksi kurssin loppupäässä sivutaan aiheita joita em. kirja ei käsittele.

Suomenkielinen opintomoniste ja harjoitustehtävät löytyvät TIM-järjestelmästä (linkki saatavilla myöhemmin).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.2188

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7241

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7100

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description

Registration and further information