Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 31.03.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV  2018-2019 (kevät), III - IV  2019-2020 (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
* osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
* osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
* ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
* osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, harjoitustehtävät, ohjelmointitehtävät

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 96 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppikirja, verkkomateriaali ja verkkotehtävät

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.2188

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7241

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7100

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot