Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 31.03.2020

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssihenkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen elec-c7241@aalto.fi.

Käytämme Slackiä kurssin pääasiallisena kommunikointikanava. Jos sinulla on aalto.fi - sähköpostiosoite, voit liittyä kanavalle tästä linkistä. Mikäli sinulla ei ole aalto.fi - sähköpostiosoitetta, lähetä sähköpostia yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen, niin lisäämme sinut Slackiin.

Käytämme myös MyCoursesin tiedotteita kurssin järjestelyistä tiedottamiseen.

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV  2018-2019 (kevät), III - IV  2019-2020 (kevät)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
* osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
* osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
* ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
* osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssi jakautuu kuuteen tehtäväkierrokseen, josta ensimmäiset kolme ajoittuvat periodille III ja jälkimmäiset kolme periodille IV:

  1. Perusteet ja Sovelluskerros
  2. Kuljetuskerros
  3. Multimedia ja tietoturva
  4. Verkkokerros
  5. Linkkikerros
  6. Internet-standardointi, datakeskukset ja muita sovellusalueita

Jokaisella tehtäväkierroksella on tehtävänä myös laskuharjoitustehtäviä, jotka voi tehdä itsenäisesti kurssimateriaaliin pohjautuen.

Lisäksi kurssilla tehdään pieniä ohjelmointitehtäviä käyttäen Posix-pistokerajapintaa. Ohjelmointitehtäviin suositellaan Linuxin (tai yhteensopivan, esim. Win 10 + Windows Subsystem for Linux) käyttöä sekä C-ohjelmointikieltä.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, harjoitustehtävät, ohjelmointitehtävät

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssilla järjestetään loppukoe, josta tulee saada vähintään puolet maksimipistemäärästä. Loppukoe vaikuttaa arviointiin 30% painolla

Loppukokeen lisäksi edellytetään että vähintään 250 harjoitustehtäväpistettä on saavutettu (max. 600), mutta hyvän arvosanan saamiseksi kannattaa tehdä niin monta tehtävää kuin mahdollista. Harjoitustehtävien paino arvosanaa määrittäessä on 50%.

Ohjelmointitehtävä ei ole pakollinen, mutta ohjelmointitehtävä huomioidaan arvosanaa määritteäessä 20% painolla.

Ylläoleville kolmelle osasuoritteelle lasketaan osa-arvosanat seuraavan kaavan mukaan:

\( \frac{pisteet - minPisteet}{maxPisteet - minPisteet} * 5 + 0.5 \)

Tämän jälkeen osa-arvosanoista lasketaan painotettu keskiarvo edellä mainittujen painojen mukaisesti, ja lopputulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun arvosanan määrittämiseksi.

Harjoitustehtävissä minPisteet on 250 ja maxPisteet on 600. Ohjelmointitehtävissä minPisteet on 1 ja maxPisteet 5.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 96 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppikirja, verkkomateriaali ja verkkotehtävät

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin pääasiallinen oppikirja on Kurose, Ross: Computer Networking, 5th edition (Addison-Wesley). Se on saatavilla sähköisenä ja paperisena yliopiston kirjastosta. Myös kuudes painos käy. Kannattaa huomioida, että emme käsittele kaikkea kirjan materiaalia, mutta toisaalta esimerkiksi kurssin loppupäässä sivutaan aiheita joita em. kirja ei käsittele.

Suomenkielinen opintomoniste ja harjoitustehtävät löytyvät TIM-järjestelmästä (linkki saatavilla myöhemmin).

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.2188

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7241

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7100

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot