Omfattning: 5

Tidtabel: 07.01.2020 - 31.03.2020

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Kurssihenkilökunnalle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen elec-c7241@aalto.fi.

Käytämme Slackiä kurssin pääasiallisena kommunikointikanava. Jos sinulla on aalto.fi - sähköpostiosoite, voit liittyä kanavalle tästä linkistä. Mikäli sinulla ei ole aalto.fi - sähköpostiosoitetta, lähetä sähköpostia yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen, niin lisäämme sinut Slackiin.

Käytämme myös MyCoursesin tiedotteita kurssin järjestelyistä tiedottamiseen.

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV  2018-2019 (kevät), III - IV  2019-2020 (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
* osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
* osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
* ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
* osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

Kurssi jakautuu kuuteen tehtäväkierrokseen, josta ensimmäiset kolme ajoittuvat periodille III ja jälkimmäiset kolme periodille IV:

  1. Perusteet ja Sovelluskerros
  2. Kuljetuskerros
  3. Multimedia ja tietoturva
  4. Verkkokerros
  5. Linkkikerros
  6. Internet-standardointi, datakeskukset ja muita sovellusalueita

Jokaisella tehtäväkierroksella on tehtävänä myös laskuharjoitustehtäviä, jotka voi tehdä itsenäisesti kurssimateriaaliin pohjautuen.

Lisäksi kurssilla tehdään pieniä ohjelmointitehtäviä käyttäen Posix-pistokerajapintaa. Ohjelmointitehtäviin suositellaan Linuxin (tai yhteensopivan, esim. Win 10 + Windows Subsystem for Linux) käyttöä sekä C-ohjelmointikieltä.


Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, harjoitustehtävät, ohjelmointitehtävät

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Kurssilla järjestetään loppukoe, josta tulee saada vähintään puolet maksimipistemäärästä. Loppukoe vaikuttaa arviointiin 30% painolla

Loppukokeen lisäksi edellytetään että vähintään puolet harjoitustehtäväpisteistä on saavutettu, mutta hyvän arvosanan saamiseksi kannattaa tehdä niin monta tehtävää kuin mahdollista. Harjoitustehtävien paino arvosanaa määrittäessä on 50%.

Ohjelmointitehtävä ei ole pakollinen, mutta ohjelmointitehtävä huomioidaan arvosanaa määritteäessä 20% painolla.


Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 96 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppikirja, verkkomateriaali ja verkkotehtävät

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Kurssin pääasiallinen oppikirja on Kurose, Ross: Computer Networking, 5th edition (Addison-Wesley). Se on saatavilla sähköisenä ja paperisena yliopiston kirjastosta. Myös kuudes painos käy. Kannattaa huomioida, että emme käsittele kaikkea kirjan materiaalia, mutta toisaalta esimerkiksi kurssin loppupäässä sivutaan aiheita joita em. kirja ei käsittele.

Suomenkielinen opintomoniste ja harjoitustehtävät löytyvät TIM-järjestelmästä (linkki saatavilla myöhemmin).

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.2188

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7241

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7100

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation