Omfattning: 5

Tidtabel: 07.01.2020 - 31.03.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV  2018-2019 (kevät), III - IV  2019-2020 (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija
* osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
* osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
* ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
* osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, harjoitustehtävät, ohjelmointitehtävät

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 32 h
Itsenäinen opiskelu 96 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppikirja, verkkomateriaali ja verkkotehtävät

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.2188

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7241

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7100

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation