Credits: 5

Schedule: 09.09.2019 - 10.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II 2018-2019 (syksy), I - II 2019-2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Omaksut taidot suunnitella ja toteuttaa sovelluksia C-kielellä. Tunnet POSIX ohjelmointirajapinnan mahdollisuudet ja rajoitukset ja osaat soveltaa sitä sovellusten tuottamisessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

POSIX/UNIX03 ohjelmointirajapinnat, muun muassa tiedostojen käsittely, siirrännän multipleksointi, signaalit, prosessien välinen viestintä (IPC), rinnakkainen ohjelmointi ja säikeet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: Tentti, harjoitukset.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 39 h
Itsenäinen opiskelu 96 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

W. Richard Stevens, Steven A. Rago, Advanced Programming in the UNIX(R) Environment (Addison-Wesley Professional Computing Series), 3rd edition

tai

Michael Kerrisk, The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.3600

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7310

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

C-ohjelmoinnin peruskurssi.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description

Registration and further information