Credits: 5

Schedule: 10.09.2019 - 12.12.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kalle Ruttik (kalle.ruttik@aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II 2018-2019 (syksy), I - II 2019-2020 (syksy)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tunnet lähettimen ja vastaanottimen eri lohkojen toiminnat ja mahdolliset tietoliikennejärjestelmässä esiintyvät virhelähteet.

Ymmärrät ohjelmistoprojektin rakenteen ja pystyt osallistumaan ohjelmistoprojektiin, jossa on monta osapuolta. Tunnet systemaattisia ongelmaratkaisumalleja ja pystyt soveltaman niitä omissa projekteissasi.

Ymmärrät interferenssikäsitteen radiojärjestelmissä ja pystyt arvioimaan interferenssin vaikutusta radiolinkkeihin ja radioverkoihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi koostuu viidestä laboratoriotyöstä ja yhdestä itsenäisestä projektista. Laboratoriotöissä luodaan oma radiolähetin ja -vastaanotin käyttämällä GNU-radio ohjelmistoympäristöä. Opiskelija tutustuu ohjelmistoympäristöihin, ohjelmistojen versiohallintaan sekä harjoittelee omien ohjelmistolohkojen luomista.

Itse rakennetun ohjelmistoradiojärjestelmän suorituskykyä selvitetään mittauksin ja testauksin. Samalla niin mittauslaitteet kuin eri ilmiöiden vaikutus radioyhteyksien suorituskykyyn tulee tutuksi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset: laboratoriotyöt, itsenäinen projekti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 40 h
Itsenäinen opiskelu 90 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmonisteet.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C7320

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-A7200 (suositellaan myös ELEC-C7230)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1: Suomi

Description

Registration and further information