Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on kansainvälinen kanditason osaaminen sähköenergiatekniikasta mukaan lukien perinteiset ja modernit energiatuotannon tavat. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää modernin sähköenergiajärjestelmän toimintaperiaatteen, osaa järjestelmän ja sen komponenttien malleja ja osaa analysoida matemaattisesti niiden avulla järjestelmän toimintaa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 24.02.2020 - 22.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Anouar Belahcen, Jorma Kyyrä, Matti Lehtonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anouar Belahcen, Jorma Kyyrä, Matti Lehtonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sähköverkkojen peruskomponentit, energialähteet ja niiden ympäristövaikutukset, uusiutuva energia, kolmivaihejärjestelmä, sähköturvallisuus, tehoelektroniikka, muuntajat, sähkökoneet, sähköverkot tulevaisuuden sähköjärjestelmät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset ja kaksi välikoketta/tentti. Lopullinen arvosana muodostuu harjoitusten ja välikokeiden/tentin perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 56 h, itsenäinen opiskelu ja työssä oppiminen 79 h, tentti 2x2 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mohamed A. El-Sharkawi, Electric Energy, An Introduction, 3rd Edition, CRC Press, ISBN 978-1-4665-0303-8.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa ELEC-C6001

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja