Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijalla on tietämystä erilaisten sovellusalueiden automaatioratkaisujen eroista (erityisesti prosessi- ja kappaletavara-automaatio) ja automaatiojärjestelmien rakenteista ja tärkeimmistä toiminnoista. Opiskelija kykenee soveltamaan tätä tietämystä automaatioprojektin suunnitteluun ja toteutukseen.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2019 - 13.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Seppo Sierla, Valeriy Vyatkin

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Sierla, Valeriy Vyatkin

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Automaatiojärjestelmät: niiden tavoitteet, rakenne, toiminnot ja toteutusvaihtoehdot. PLC ohjelmointi. Suunnittelu, projektointi ja laadunvarmistus.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pienryhmäopetusta, harjoituksia ja harjoitustöitä. Kurssi suoritetaan demoilla, raporteilla ja suullisilla kuulusteluilla. Kurssilla ei ole tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Viikoittaiset harjoitukset PC luokassa tai laboratoriossa ja harjoitustyöt

  Kontaktiopetus: 48h

  Itsenäinen opiskelu: 84h

  Pakollinen läsnäolo: 48h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin web-sivulla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-C1210 Automaatio 1

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-C1110 Automaatio- ja systeemitekniikan perusteet

  ELEC-A7100 C-ohjelmoinnin peruskurssi tai vastaavat tiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen