Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija on syventänyt Automaatiojärjestelmät 1-kurssilla saavutettua osaamista automaation tietotekniikan, mikrokontrollerien ja rakennusautomaation osalta

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.01.2020 - 18.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Heikki Ihasalo, Seppo Sierla, Valeriy Vyatkin

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Aarnio, Heikki Ihasalo, Seppo Sierla

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Automaatiopyramidi, johdanto ohjelmointiin automaatiopyramidin ylemmissä kerroksissa, XML automaatiossa, 3D virtualisoinnit automaatiossa, mikrokontrollerit, rakennusautomaatio

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoja, pienryhmäopetusta, harjoituksia, harjoitustöitä ja ekskursio. Kurssi suoritetaan demoilla, suullisilla kuulusteluilla ja opintopäiväkirjalla. Kurssilla ei ole tenttiä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, harjoitukset PC luokassa tai laboratoriossa ja harjoitustyöt

  Kontaktiopetus: 40h

  Itsenäinen opiskelu: 92h

  Pakollinen läsnäolo: 32h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin web-sivulla

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-C1220 (Automaatio 2)

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ELEC-C8202 Automaatiojärjestelmät 1

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen