Omfattning: 5

Tidtabel: 26.02.2020 - 27.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V 2018 - 2019 (spring)
IV-V 2019 - 2020 (spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Student learns to design switched-capacitor filters, active RC-filters, transconductance-capacitor filters, switched-current source filters, D/A-converters and A/D-converters with CMOS technology.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Realization of an analog system as an integrated circuit. SC-filters. Integrated A/D and D/A converters. Modulators. Phase locked loops. Determination of performance characteristics of integrated circuit blocks.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lecture examinations 30%, exercises 40% and CAD-exercises 30%.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

24 + 12 + 92 (2 + 1 + 7,67)

Lectures 24 hrs (1 x 2h / week, 12 times): general overview of the course, motivating students.

In-class exercises on paper 9 hrs (1 x 1h / week, 9 times): mathematical derivation, calculation.

Independent work 92 hrs (1 x 7,67h / week, 12 times): preparation for lectures and revision, in-class exercises and independent calculation assignments.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Johns-Martin: Analog Integrated Circuit Design, John Wiley&Sons Inc., 1997 and Gregorian-Temes: Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing, John Wiley&Sons Inc. 1986

Toumazou, Lidgey & Haigh: Analogue IC Design: The current-mode approach, Peter Peregrinus Ltd., 1990

Allen-Holberg: CMOS Analog Circuit Design, Holt, Rinehart and Winston Inc.; Razavi: Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-87.3145 Analog Integrated Systems P

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E3530

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E3510 Basics of IC design

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation