Omfattning: 5

Tidtabel: 10.09.2019 - 10.12.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II 2018-2019 (Autumn), I - II 2019-2020 (Autumn)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After this course student has good understanding on recent progress in communications engineering and is familiar with the work carried out in selected ELEC research groups. Student has also learned principles of project work.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lectures: Introduction to recent developments in the communications engineering and networking technology. Project works:  Students prepare reports and presentations on selected topics. Meanwhile they need to learn some basics of project work.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Attending lectures and seminar sessions, learning diary, project work & compulsory personal study plan.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hrs 30 h,
Independent learning 96 hours

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

None

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E7110

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Bachelor's degree

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation