Omfattning: 5

Tidtabel: 14.04.2020 - 19.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

V 2018-2019 (Spring), V 2019-2020 (Spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The course focuses on overall understanding of cyber security including different type of threats and solutions. Evaluation of technological solutions. After course student understand digital security.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Cyber security concepts. Distinguished visiting lecturers. Course consist of five individual exercises.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Assignment(s)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hours 35 h
Assignment 40 and independent study 95 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To be announced annually.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-38.3153

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E7470

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CSE-C3400

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pass/Fail

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation