Omfattning: 3

Tidtabel: 15.09.2019 - 03.11.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - IV (book-based exam twice per academic year)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Understanding of concepts, theories, methods, and applications of quality of experience.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Concepts, theories, methods, and applications of quality of experience.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Exam.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

78 hours independent study (426 pages)
Examination 3 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Möller & Raake (Eds), Quality of Experience, Advanced Concepts, Applications, and Methods. Springer Verlag, 2014, pages 1-426. Available as a PDF via Aalto library.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

-

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E7880

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Programming skills: Python and/or Matlab. (mandatory)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation