Omfattning: 5

Tidtabel: 25.02.2020 - 07.04.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III (Spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To learn to design and to dimension transformers and rotating electrical machines taking the economical, technical and environmental aspects into account.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Dimensioning of the magnetic circuit and windings. Noise of electrical machines. Practical exercise on a transformer.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Approved practical exercise and calculation exercises.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact teaching 42 h, independent studies and work-based learning 75 h, revision 18 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Handouts

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Replaces S-17.3030

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8404

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E8405 Electric Drives, ELEC-E8407 Electromechanics, or equivalent knowledge.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 3 English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation