Credits: 5

Schedule: 22.01.2020 - 13.05.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Professor of Practice

Jaakko Ketomäki

jaakko.ketomaki@aalto.fi

050 3000 119

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V (kevät).

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen oppilas kykenee:

Tunnistamaan rakennusten sähköasennusten keskeiset suunnitteluvaatimukset.

Tulkitsemaan ja soveltamaan lainsäädäntöä, suosituksia, asetuksia ja ohjeita.

Tulkitsemaan piirustuksissa käytettyjä graafisia symboleja.

Tekemään sähkökaapeleiden ja suojausten mitoituksen.

Suunnittelemaan sähköasennuksia.

Tekemään ja raportoimaan projektin piirustukset ja määritykset.

Käyttämään CAD-ohjelmaa suunnittelutyökaluna.

Tuntee sähköturvallisuuden perusteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rakennusten sähköasennusten suunnitteluvaatimukset: lainsäädäntö, suositukset, asetukset ja ohjeet; graafiset symbolit; sähkökaapelien ja suojausten mitoitus; suunnittelu; raportointi; CAD-ohjelma suunnittelutyökaluna; sähköturvallisuuden perusteet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentotehtävät ja harjoitustyö

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssilla ei ole tenttiä vaan luennoista tehdään opintopäiväkirja sekä muutamia erikseen määriteltyjä tehtäviä. Lisäksi kurssin aikana tehdään itsenäisesti harjoitustyö, jossa suunnitellaan omakotitalon sähköistys.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja harjoitustyö

 

 

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

 

kpl

Tuntia/kpl

Tot

Luennot

14

2

28

Opintopäiväkirja, itsenäinen opiskelu

14

2.5

35

Luentotehtävät

10

2

20

Harjoitustyö harjoitukset

5

3

15

Harjoitustyö, itsenäinen työ

8

4

32

Muuta (EXQ siirtymiset yms.)

 

 

5

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

135


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmonisteet ja kirjallisuus

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Aiheesta on varsin vähän kirjallisuutta. Kurssilla käytetään Sähkötietokortistoa. Lisäksi suositeltava luettava/hankittava on Käsikirja rakennustan sähköasennuksista D1, 2007, Sähköinfo

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin S-118.3280 Sähköisten taloteknisten järjestelmien suunnittelu.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8702

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennot keskiviikkoisin 22.1. - 13.5. klo 14.15...16

(ei 19.2., 11.3. ja 8.4.) 

15.4. EXQ ABB:lle Porvooseen klo 11...17


Harjoitukset to 1.4. ja 22.4. klo 14.14-> luokassa sekä tätä ennen verkossa

Description

Registration and further information