Omfattning: 5

Tidtabel: 15.09.2019 - 17.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II, III, IV, V

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Agreed with each student individually

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Agreed with each student individually

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Special assignment

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Independent work: 135h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Handouts and literature

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8703

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E8700 Principles and fundamentals of lighting (recommended)

ELEC-E8701 Lighting technologies and applications (recommended)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

pass/fail

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact D.Sc.(Tech.) Paulo Pinho (paulo.pinho@aalto.fi)

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 3 English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation