Credits: 5

Schedule: 10.09.2019 - 10.12.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

pekka.eskelinen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018-2019 (autumn)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. Osaa suunnitella ja suorittaa elektronisen laitteen suorituskykymittaukset ja valita tehtäviin sopivat laitteet.

2. Osaa arvioida ympäristöolosuhteiden vaikutuksen mittaustapahtumiin ja saataviin tuloksiin ja tehdä tarvittavat järjestelyt mahdollisten pulmien ratkaisemiseksi.  

3. Osaa laatia elektroniikassa tarvittavien mittalaitteiden hankintaspesifikaatiot ja tarjouspyynnöt.

4. Osaa suunnitella omaa, tapauskohtaista mittauselektroniikkaa komponenttitasolta lähtien.

5. Osaa yksityiskohtaisesti mittaustapahtuman asianmukaisen dokumentoimisen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikassa käytettävät mittalaitteet. Mittalaitteiden käsittely. Suorituskykymäärittely, hankintaprosessi ja ympäristöolosuhteet. Oman mittauselektroniikan suunnittelu laitteiden osaksi tai tuotekehityksen tueksi. Mittausten kokonaisvaltainen dokumentointi. Osa kurssin aiheista jatkaa ja syventää prototyyppikurssilla lyhyesti esiteltyjä aiheita.

Details on the course content (applies in this implementation): 

- intruduction to electronic instrumentation

-calibration and standards (primary, secondary, working, transfer...)

-measuring voltage, current amd power

-frequency and time; time interval

-impedance measurements (R,L,C and Z)

-modulation domain (spectrum analyzers, modulation analyzers, vector analyzers)

-data logging and compåuterizedf measuring systems


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ohjattuja  mittausharjoituksia laboratoriossa.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Study diary, free form, typical length 10-15 pages.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot kontaktiopetus 24 h

Ohjattu, itsenäinen työskentely laboratoriossa 109 h

 

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kishore: Electronic measurements and instrumentation, Dorling Kindersley, 2010

Coombs: E,lectronic instrumenst handbook 3 rd ed, McGraw-Hill, 2000

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Application notes from commercial test instrument makers.

Scientific conference papers of relevent content.

Derenzo: Practical interfacing in the laboratory (Cambridge university press)


Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8732

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E8730 Elektroniikkalaitteiden suunnittelu, ELEC-E8731 prototyyppisuunnittelu.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Each lecture covers roughly one topic from the detailed course content.
The first six lectures are intended to be an introduction to different
test instrument usages. The remaining six meetings are measurement
demonstrations.

Description

Registration and further information