Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2019 - 10.12.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

pekka.eskelinen@aalto.fi

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018-2019 (autumn)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. Osaa suunnitella ja suorittaa elektronisen laitteen suorituskykymittaukset ja valita tehtäviin sopivat laitteet.

2. Osaa arvioida ympäristöolosuhteiden vaikutuksen mittaustapahtumiin ja saataviin tuloksiin ja tehdä tarvittavat järjestelyt mahdollisten pulmien ratkaisemiseksi.  

3. Osaa laatia elektroniikassa tarvittavien mittalaitteiden hankintaspesifikaatiot ja tarjouspyynnöt.

4. Osaa suunnitella omaa, tapauskohtaista mittauselektroniikkaa komponenttitasolta lähtien.

5. Osaa yksityiskohtaisesti mittaustapahtuman asianmukaisen dokumentoimisen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikassa käytettävät mittalaitteet. Mittalaitteiden käsittely. Suorituskykymäärittely, hankintaprosessi ja ympäristöolosuhteet. Oman mittauselektroniikan suunnittelu laitteiden osaksi tai tuotekehityksen tueksi. Mittausten kokonaisvaltainen dokumentointi. Osa kurssin aiheista jatkaa ja syventää prototyyppikurssilla lyhyesti esiteltyjä aiheita.

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

- intruduction to electronic instrumentation

-calibration and standards (primary, secondary, working, transfer...)

-measuring voltage, current amd power

-frequency and time; time interval

-impedance measurements (R,L,C and Z)

-modulation domain (spectrum analyzers, modulation analyzers, vector analyzers)

-data logging and compåuterizedf measuring systems


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ohjattuja  mittausharjoituksia laboratoriossa.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Study diary, free form, typical length 10-15 pages.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot kontaktiopetus 24 h

Ohjattu, itsenäinen työskentely laboratoriossa 109 h

 

 

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kishore: Electronic measurements and instrumentation, Dorling Kindersley, 2010

Coombs: E,lectronic instrumenst handbook 3 rd ed, McGraw-Hill, 2000

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Application notes from commercial test instrument makers.

Scientific conference papers of relevent content.

Derenzo: Practical interfacing in the laboratory (Cambridge university press)


Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8732

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E8730 Elektroniikkalaitteiden suunnittelu, ELEC-E8731 prototyyppisuunnittelu.

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

 

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Each lecture covers roughly one topic from the detailed course content.
The first six lectures are intended to be an introduction to different
test instrument usages. The remaining six meetings are measurement
demonstrations.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot