Omfattning: 5

Tidtabel: 10.09.2019 - 10.12.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

pekka.eskelinen@aalto.fi

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018-2019 (autumn)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. Osaa suunnitella ja suorittaa elektronisen laitteen suorituskykymittaukset ja valita tehtäviin sopivat laitteet.

2. Osaa arvioida ympäristöolosuhteiden vaikutuksen mittaustapahtumiin ja saataviin tuloksiin ja tehdä tarvittavat järjestelyt mahdollisten pulmien ratkaisemiseksi.  

3. Osaa laatia elektroniikassa tarvittavien mittalaitteiden hankintaspesifikaatiot ja tarjouspyynnöt.

4. Osaa suunnitella omaa, tapauskohtaista mittauselektroniikkaa komponenttitasolta lähtien.

5. Osaa yksityiskohtaisesti mittaustapahtuman asianmukaisen dokumentoimisen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikassa käytettävät mittalaitteet. Mittalaitteiden käsittely. Suorituskykymäärittely, hankintaprosessi ja ympäristöolosuhteet. Oman mittauselektroniikan suunnittelu laitteiden osaksi tai tuotekehityksen tueksi. Mittausten kokonaisvaltainen dokumentointi. Osa kurssin aiheista jatkaa ja syventää prototyyppikurssilla lyhyesti esiteltyjä aiheita.

Närmare beskrivning av kursens innehåll (gäller denna kursomgång): 

- intruduction to electronic instrumentation

-calibration and standards (primary, secondary, working, transfer...)

-measuring voltage, current amd power

-frequency and time; time interval

-impedance measurements (R,L,C and Z)

-modulation domain (spectrum analyzers, modulation analyzers, vector analyzers)

-data logging and compåuterizedf measuring systems


Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ohjattuja  mittausharjoituksia laboratoriossa.

Närmare information om bedömningsgrunderna och -metoderna och om hur den studerande kan ta del av bedömningen (gäller denna kursomgång): 

Study diary, free form, typical length 10-15 pages.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot kontaktiopetus 24 h

Ohjattu, itsenäinen työskentely laboratoriossa 109 h

 

 

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kishore: Electronic measurements and instrumentation, Dorling Kindersley, 2010

Coombs: E,lectronic instrumenst handbook 3 rd ed, McGraw-Hill, 2000

Närmare information om kursmaterial (gäller denna kursomgång): 

Application notes from commercial test instrument makers.

Scientific conference papers of relevent content.

Derenzo: Practical interfacing in the laboratory (Cambridge university press)


Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-E8732

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

ELEC-E8730 Elektroniikkalaitteiden suunnittelu, ELEC-E8731 prototyyppisuunnittelu.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

 

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Each lecture covers roughly one topic from the detailed course content.
The first six lectures are intended to be an introduction to different
test instrument usages. The remaining six meetings are measurement
demonstrations.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation