Omfattning: 1

Tidtabel: 26.02.2020 - 27.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V 2018 - 2019 (spring)
IV-V 2019 - 2020 (spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Expand technical know-how to new fields of circuit technics.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Variable. A postgraduate-level seminar course.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

One seminar presentation and homeworks. Mandatory attendance in seminars.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Varies in accordance with the course content 26-208h. Mandatory attendance in seminars.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

To be announced later.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-87.4198

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-L3520

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Advanced studies in electronic circuit design.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

 0-5.

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation