Credits: 6

Schedule: 08.09.2019 - 12.04.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018 (syksy), III-IV 2019 (kevät)

I-II 2019 (syksy), III-IV 2020 (kevät)

 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. Osaa suunnitella ja mitoittaa uusia mittalaitteita.

2. Pystyy suunnittelemaan yksittäisiä uusia mittalaitteessa tarvittavia komponentteja.

3. Hallitsee tutkimustyössä tarvittavat synteesi ja –analyysimenetelmät ja mittaukset.

4. Pystyy kehittämään uusia suunnitteluperiaatteita ja mittausjärjestelyjä.

5. Hallitsee aihepiirin kansainvälisen tieteellisen julkaisutoiminnan erityispiirteet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavien tavanomaisesta poikkeavien mittausmenetelmien, näihin liittyvien pulmien sekä mittauslaitteistojen erityispiirteiden omaksuminen ja ymmärtäminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkokurssi. Tentti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentely  160

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Coombs C., Electronic Instruments Handbook, McGrawHill, 1995 tai uudempi painos.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

S-66.4144                     

 

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-L8744

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikka ja mittaustekniikka tai vastaava pää- tai sivuaine.

 

 

 

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

 

Description

Registration and further information