Laajuus: 6

Aikataulu: 08.09.2019 - 12.04.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018 (syksy), III-IV 2019 (kevät)

I-II 2019 (syksy), III-IV 2020 (kevät)

 

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. Osaa suunnitella ja mitoittaa uusia mittalaitteita.

2. Pystyy suunnittelemaan yksittäisiä uusia mittalaitteessa tarvittavia komponentteja.

3. Hallitsee tutkimustyössä tarvittavat synteesi ja –analyysimenetelmät ja mittaukset.

4. Pystyy kehittämään uusia suunnitteluperiaatteita ja mittausjärjestelyjä.

5. Hallitsee aihepiirin kansainvälisen tieteellisen julkaisutoiminnan erityispiirteet.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavien tavanomaisesta poikkeavien mittausmenetelmien, näihin liittyvien pulmien sekä mittauslaitteistojen erityispiirteiden omaksuminen ja ymmärtäminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkokurssi. Tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentely  160

 

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Coombs C., Electronic Instruments Handbook, McGrawHill, 1995 tai uudempi painos.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

S-66.4144                     

 

 

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-L8744

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikka ja mittaustekniikka tai vastaava pää- tai sivuaine.

 

 

 

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

 

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot