Omfattning: 6

Tidtabel: 08.09.2019 - 12.04.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II 2018 (syksy), III-IV 2019 (kevät)

I-II 2019 (syksy), III-IV 2020 (kevät)

 

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

1. Osaa suunnitella ja mitoittaa uusia mittalaitteita.

2. Pystyy suunnittelemaan yksittäisiä uusia mittalaitteessa tarvittavia komponentteja.

3. Hallitsee tutkimustyössä tarvittavat synteesi ja –analyysimenetelmät ja mittaukset.

4. Pystyy kehittämään uusia suunnitteluperiaatteita ja mittausjärjestelyjä.

5. Hallitsee aihepiirin kansainvälisen tieteellisen julkaisutoiminnan erityispiirteet.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikan tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tarvittavien tavanomaisesta poikkeavien mittausmenetelmien, näihin liittyvien pulmien sekä mittauslaitteistojen erityispiirteiden omaksuminen ja ymmärtäminen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkokurssi. Tentti.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentely  160

 

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Coombs C., Electronic Instruments Handbook, McGrawHill, 1995 tai uudempi painos.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

S-66.4144                     

 

 

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-L8744

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Elektroniikka ja mittaustekniikka tai vastaava pää- tai sivuaine.

 

 

 

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kieliluokka 1 suomi

 

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation