Credits: 5

Schedule: 09.09.2019 - 04.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laitoksen lehtorit

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osaa hahmottaa kuvauksen ja äänen perusteet käytännön työn kautta (dokumentaarinen harjoite).
Opiskelija tuntee käsikirjoittamisen ja lavastuksellisen ajattelun lähtökohtia sekä fiktiivisen henkilöhahmon kehittelyä improvisaatiotekniikan ja pukusuunnitteluajattelun kautta.
Opiskelija ymmärtää henkilön ja miljöön välistä vuorovaikutteista suhdetta.


Eritellyt pääainelähtöiset osaamistavoitteet annetaan kurssiesitteessä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä dokumentaarisen harjoitteen ja jatkavat tuottamansa materiaalin kehittelyä fiktiiviseksi kohtauskäsikirjoitukseksi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Aktivoivat luennot, ryhmätyöskentely, palautekeskustelut, katselut, itsenäinen työskentely.
Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen (minimi 80 %), harjoitustehtävien hyväksytty suoritus.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssiesitteessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

22589 Elokuvakerronta ja -ilmaisu 1, 5 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C1000

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain ELOn pääaineopiskelijoille.

Description

Registration and further information