Credits: 3

Schedule: 07.10.2019 - 08.11.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anne Lakanen, laitoksen lehtorit

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson tavoitteena on elokuvakerronnan perusteiden ymmärtäminen ja kyky soveltaa niitä. Kokonaisuus koostuu elokuvaleikkauksen, elokuvauksen, elokuvaäänityksen ja äänisuunnittelun opetuksesta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä lyhyitä harjoitteita kuvaten sekä 16 mm filmille että digitaalisilla kameroilla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmätyöskentely, palautekeskustelut.

Läsnäolo, harjoitustehtävien suorittaminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä lyhyitä harjoitteita kuvaten sekä 16 mm filmille että digitaalisilla kameroilla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa osin (8op) kurssin 22590 Elokuvakerronta ja -ilmaisu 2, 13 op. 22590 studio-osuuden korvaa uusissa vaatimuksissa Elokuvailmaisu 3, 3 op. Loput 2 op korvaavuus neuvotellaan vastuuopettajan kanssa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C1001

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty – hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain ELOn pääaineopiskelijoille.
Ne, jotka eivät opiskele kokonaan ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2 kokonaisuutta, esim. lavastuksen, pukusuunnittelun ja sivuaineen opiskelijat, valitsevat 2 viikon osuuden vkot 42 ja 43. ELO-C3037 Cinematic Expression 2: Associative Visual Narration /Elokuvakerronta 2: Assosioiva kuvakerronta -kurssi, 3 op

Description

Registration and further information