Credits: 3

Schedule: 10.02.2020 - 21.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Laitoksen lehtorit

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Ohjaus: saara.saarela@aalto.fi tuntiopettajan kurssilla Ulla Heikkilä

Ääni: patrick.boullenger@aalto.fi

Leikkaus: tuuli.alanara@aalto.fi

Kuvaus: rauno.ronkainen@aalto.fi tuntiopettajana kurssilla Hans Barck

Lavastus: kimmo.e.turunen@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yleiset:
Opiskelija tuntee fiktiivisen elokuvan kuvausten vaiheistetun toimintamallin, työroolit, käytännöt ja kuvauskomennot.
Opiskelija osaa lukea käsikirjoitusta ja arvioida sisällön ja toteutuksen suhdetta.

Pääainekohtaiset:
Elokuvaus ja ohjaus: Opiskelija ymmärtää elokuvastudiossa työskentelyn lähtökohdat, elokuvakohtauksen kuvajaon ja elokuvastudion valaisun perusteet sekä näyttelijöiden kanssa settityöskentelyn lähtökohtia.
Elokuvalavastus: Opiskelija osaa soveltaa annetun lavastetilan mahdollisuuksia oman kohtauksensa toteuttamiseen.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Opiskelija osaa havainnoida käsikirjoituksen ja toteutuksen suhdetta.
Elokuvaleikkaus: Kurssi antaa opiskelijalle kokemusta kuvavalintojen toimivuudesta.
Äänitys ja äänisuunnittelu: Opiskelija osaa soveltaa äänityksen osalta oppimiaan taitoja sekä harjoitella äänikerronnan keinoja kohtauksen jälkitöissä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla toteutetaan elokuvastudiossa Elokuvailmaisu 1 -kurssilla kirjoitetut fiktiiviset kohtaukset.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan kolme kohtausta annetusta tekstistä ammattinäyttelijöiden kanssa studiossa. Kurssin pääajatuksena on antaa opiskelijalle kokemus oman pääaineensa ulkopuolelta, eli opiskeljiat eivät ole omaa pääainettaan vastaavassa roolissa vaan pääsevät tutustumaan kohtauksen toteutukseen toisesta näkökulmasta. Ryhmät jaetaan etukäteen, mutta ne käydään yhdessä läpi ensimmäisenä päivänä, jotta jokaiselle löytyy mielekäs rooli.


 


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Toteutus: Ohjattu työskentely kohtauksen suunnittelussa ja toteutuksessa, itsenäinen ryhmätyöskentely.
Arviointi: Kontaktiopetukseen osallistuminen (minimi 80 %), harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kohtauksen suunnitteluun, toteutukseen ja  keskusteluun osallistuminen. Min 80% läsnäolo.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssiesitteessä.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kurssi on intensiivinen 2. viikon mittainen täyspäiväinen kurssi, jossa kontaktiopetusta on aikataulun mukaan joka päivä (suunnittelupäivinä ja jälkityöpäivät ja palaute) 9-16h tai (kuvauspäivät) 9-17h, lukuunottamatta itsenäistä suunnitteluaikaa (9-16h). Opiskelijoiden on oltava paikalla joka päivä kurssin aikataulun mukaisesti.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan kurssin alkaessa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa studioharjoiteosuuden (3 op) kurssista 22590 Elokuvakerronta ja -ilmaisu 2, 13 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELO-C1002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ELO-C1000 Elokuvailmaisu 1, ELO-C1001 Elokuvailmaisu 2

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain ELOn pääaineopiskelijoille.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Tänä vuonna kurssilla ei toteuteta Elokuvailmaisu 1 -kurssilla kirjoitettuja fiktiivisiä kohtauksia, vaan ennalta valitut parin sivun kohtaukset.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

EKI3 2020 ELO-C1002,
(L01) Elokuvailmaisu 3

10.-20.2.2020

Viikko 7

Ma 10.2.

klo 9.30-16

Valofirma

Ti 11.2.

klo 9-17

Kurosawa

(Otakaari7)

Ke 12.2.

klo 9-16

Kurosawa

 

To 13.2.

klo 9-17

Valofirma

Pe 14.2.

klo 9-17

Valofirma

klo 9.30 -12

 

Aikataulu

Alustukset toimenkuvista

 

Ryhmien työnjako

 

klo 9 - 11

Lavasteen + tilankäytön suunnittelu

Kuvasuunnittelu

 

Klo 11-12

Kuvasuunnitelmien esittelyt/tarkastus

 

Klo 9-12Kohtausten läpiluku näyttelijöiden kanssa (kaikki
paikalla)

 

 

Klo 9-12  Valaisuopetus,
työturvallisuus

 

Komentokieli

 

 

Klo 9-12

Ryhmä 2

kuvaus

 

 

 

ruokailu 12-13

Klo 13-16

 

Lavasteen + tilankäytön suunnittelu

Kuvasuunnittelu

 

 

Klo 13-17

 

Yle Rekvivarasto +

Tavaroiden kuljetus Valofirmaan

 

 

Klo 13 -16

 

Pukuvarasto +Pukusovitukset liukuvasti

 

 

 

Klo 13-16

 

Ryhmä 1

kuvaus

 

Klo 13-16

 

Ryhmä 3

kuvaus

 

 

 

Klo 16-17

Valo-ym kaluston palautus paikoilleenMa 17.2

Klo 9-16

Edit

Otakaari 7

Ti 18.2

Klo 9-16

Edit

Otakaari 7

Ke 19.2

Klo 9-16

Äänimaa

Otakaari 7

To 20.2

klo 9-16

Äänimaa

Otakaari 7

Pe 21.2

Klo 9-15

 

ODEION

 

Synkkaus

Leikkaus

 

Rekvi+ puku palautukset

 

Leikkaus

 

Ääni post

 

Ääni post

 

Katselu ja palaute

 

 

 

 

 


Description

Registration and further information